Inschrijven en schoolbezoek

OPENDEURDAG

Op zondag 26 januari 2020 van 10u-13u houden we een opendeurdag die zeker een bezoekje waard is! Noteer deze datum alvast in je agenda.  Verdere details worden nog via deze website meegedeeld.  Op die dag zullen de kleuterklasjes en de lagere schoolklassen open zijn voor een bezoekje!  Je kan bovendien op het secretariaat en bij de directie terecht voor verdere informatie in verband met inschrijvingen. 

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Zoals u op onze website kon lezen zal er voor het schooljaar 2020-2021 toch niet gewerkt worden met een online aanmeldsysteem.  Minister Ben Weyts heeft ondertussen beslist om de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet één jaar uit te stellen.  Concreet betekent dit dat de oude regels van kracht kunnen blijven voor de inschrijvingen van volgend schooljaar.

Concreet kan door voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeelsleden) ingeschreven worden van 1 tot en met 15 maart 2020Vanaf maandag 16 maart 2020 kan iedereen zich in onze school inschrijven.  Inschrijven zal vanaf die datum gebeuren in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit bereikt is

U hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school zodat u vanaf de dag dat de vrije inschrijvingen starten kan beslissen voor de maximumcapaciteit bereikt is. (Want vol = vol). 

Zoals eerder gezegd kan u op zondag 26 januari 2020 terecht op ons open school moment.  Verder kan u uiteraard het ganse jaar door een afspraak maken voor een schoolbezoek.  Op deze manier krijgt u meer informatie over onze school en kan u, eventueel met uw kind, de klas bezoeken.  U maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03/475 14 48 of secretariaat.gbsranst@ranst.be) of u neemt contact op met de directie (tel 0492/23 63 42 of directie.gbsranst@ranst.be). 

Nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

Om nog voor schooljaar 2019-2020 in te schrijven, maakt u een afspraak via het secretariaat (tel 03/475 14 48 of secretariaat.gbsranst@ranst.be ) of u neemt contact op met de directie (tel 0492/23 63 42 of directie.gbsranst@ranst.be).  

Posted in Geen categorie | Comments Off on Inschrijven en schoolbezoek

Wijziging datum opendeurdag en ontbijtdag!

Op zondag 26 januari 2020 houden we een opendeurdag die zeker een bezoekje waard is! Die dag is het ook de ontbijtdag die door de Vriendenkring wordt georganiseerd.

Beste ouders en sympathisanten,

Op zondag 26 januari 2020 organiseren wij weer een luxe ontbijt op onze school. 

Tussen 8.30u en 12u kan u komen genieten van een heus buffet met een rijk assortiment aan brood, pistolets en een ruime keuze aan beleg. Dit alles in de refter van onze school. De inkomsten ervan komen ten goede aan uw kinderen. 

U hebt de keuze tussen 3 shiften. Om organisatorische redenen, gelieve het gekozen startuur te respecteren.

Inschrijvingen worden op maandag 13 januari 2020 afgesloten. Gelieve onderstaande link te gebruiken én het juiste bedrag over te schrijven op rekening van de Vriendenkring: BE55 9731 6317 4444 met vermelding reservatienaam en startuur ontbijt.

De plaatsen zijn beperkt dus wacht niet te lang met inschrijven.

De vroege vogels die inschrijven voor het ontbijt van 08.30u krijgen een ontbijt met bubbels.

Geen betaling = geen ontbijt!

Bij eventuele problemen gelieve te mailen naar vriendenkring.deknipoog@outlook.be 

LINK:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CGrg98JXnke_peY6bdg1GEd8huve835KqOenOLbZy2NUMTc4MEFYTVE3MzRVT1BTTFcwNkFTTzNORS4u

Het ontbijtteam

De Vriendenkring

 

 

 

 

Posted in Geen categorie | Comments Off on Wijziging datum opendeurdag en ontbijtdag!

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Eerst aanmelden, dan inschrijven: hoe zit het nu eigenlijk?

Begin 2018 werd vanuit de Vlaamse overheid gemeld dat vanaf schooljaar 2020- 2021 het werken met een aanmeldsysteem voor inschrijvingen in de basisschool in voege zou treden.

Sinds januari 2019 werkten de schepen van onderwijs en de gemeentediensten samen met alle Ranstse scholen stevig door om de deadline te halen.  Alles zat perfect op schema en zoals voorzien communiceerden we hierover begin november via Ranst Info.

Bijna gelijktijdig met het verschijnen van  Ranst Info, besloot de minister van onderwijs, Ben Weyts, dat de inwerkingtreding van het inschrijvingsdecreet wordt uitgesteld.  Dit houdt concreet in dat het wettelijk kader ontbreekt om een aanmeldsysteem in te voeren.  Daarom beslisten we om het aanmeldsysteem uit te stellen en blijven de oude regels voor de inschrijvingen dus van kracht.

De inschrijvingsmomenten zullen per school worden gecommuniceerd via hun eigen (school)website.

De aangekondigde infosessie op 9 januari 2020 wordt hierdoor overbodig en gaat bijgevolg ook niet meer door.

Voor alle informatie zie “Info” en dan “Inschrijven en schoolbezoek”.

Wij danken je alvast voor je begrip.

Posted in Geen categorie | Comments Off on Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Dinsdag 10 september

Infoavond voor alle klassen. We starten allemaal samen om 19u30 in de refter van de school met algemene info. Aansluitend kan u terecht in de klassen voor leerjaarspecifieke informatie.

Posted in Geen categorie | Comments Off on

Eerste schooldag voor al onze leerlingen

Wist-je-dat-we

– nog even met vakantie zijn

– woensdag 28 augustus van 17u tot 19u een openklasdag hebben voor de kleuters en het     eerste leerjaar

– maar dat we ook al denken aan die eerste schooldag …

-zet dus al maar met stip in je agenda:

Maandag 2 september vanaf 8u zijn alle leerlingen en ouders welkom om het schooljaar te starten met een informeel picknickmoment.

Breng allemaal jullie stoeltje, picknickdeken en ontbijt gewoon mee naar school. Wij zorgen tot 9u voor sfeer, gezelligheid en drank! Goed gestart is half gewonnen….

Tot maandag!

Het ganse schoolteam

Posted in Geen categorie | Comments Off on Eerste schooldag voor al onze leerlingen

Posted in Geen categorie | Comments Off on

Opendeurdag 24 februari 2019 van 11u tot 14u30

Posted in Geen categorie | Comments Off on Opendeurdag 24 februari 2019 van 11u tot 14u30

Zondag 24 februari 2019: ontbijt- en opendeurdag

 

 

Posted in Geen categorie | Comments Off on Zondag 24 februari 2019: ontbijt- en opendeurdag

Energy challenge 1 en 2

Brief 1 Challenge 1

BRIEF 2 CHALLENGE 2

Posted in Geen categorie | Comments Off on Energy challenge 1 en 2

Foto’s van activiteiten

Voor foto’s van de activiteiten verwijzen we graag naar onze besloten facebookgroep.

“GBS De Knipoog”

 

 

Posted in Geen categorie | Comments Off on Foto’s van activiteiten