Update corona: uitbreiding herstart scholen 2/6 (kleuters) en 5/6 (lagere school).

Beste ouder,  

Zoals u ongetwijfeld al weet, hebben de onderwijsministers van de drie gemeenschappen in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school opgesteld.  Het gaat om een maximumscenario dat onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie geldig is vanaf dinsdag 2 juni voor het kleuteronderwijs en vanaf vrijdag 5 juni (piloot dag) voor het lager onderwijs.

Uiteraard doen we dit met respect voor alle opgelegde veiligheids- en hygiënemaatregelen.  Uitgangspunt blijft hierbij het bewaren van de contactbubbels, de 1,5m afstand tussen personeel en leerlingen en tussen volwassenen onderling en de handhygiëne.  We vinden het ontzettend belangrijk dat deze uitbreiding in alle veiligheid kan gebeuren voor al onze leerlingen en voor al het personeel.  Dat betekent concreet dat voor onze school volgende uitbreiding haalbaar is: 

KLEUTERS:

Alle kleuters kunnen vanaf dinsdag 2 juni herstarten.  We verwachten hen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8u30 tot 14u30.  Elke klasgroep fungeert als contactbubbel.  Binnen deze contactbubbel is social distancing niet langer noodzakelijk. 

LAGERE SCHOOL:

Vrijdag 5 juni houden we een proefdag met de leerlingen van het 1ste en het 6de (die het al gewoon zijn) en een deel van de leerlingen van het derde, vierde en vijfde.  Vanaf maandag 8 juni starten alle leerlingen van de school terug op volgens bijgevoegd schema. (zie bijlage) Lesrooster juni 2020 (3)

Leerjaar – groep Startdatum Wanneer op school
Kleuters   2/6/2020 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 14u30
Lagere school Tot en met donderdag 4/6/2020 Huidige regeling blijft van toepassing. 
  Vanaf vrijdag 5/6/2020 ALLE leerlingen worden op school verwacht volgens bijgevoegd schema.

Voor alle leerlingen worden afwezigheden geregistreerd. 

Iedereen ontvangt voor 5 juni nog concrete en gedetailleerde informatie via de klasjuf/klasmeester.  In het kader van de veiligheid hanteren we alternerende start-, speel-, eet- en einduren. 

We verwachten dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zelfstandig van en naar school komen.  Gelieve de starturen te respecteren en maximaal 15 minuten vooraf aanwezig te zijn.  De leerlingen gaan rechtstreeks naar de klas en worden aan het einde van de lesdag door de klasleerkracht tot aan de poort gebracht.  We voorzien GEEN rijen!     

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan via de groene poort eveneens rechtstreeks naar hun klas.  Ook zij worden aan het einde van hun lesdag door de klasleerkracht tot aan de kleuterpoort begeleid waar u ze, rekening houdend met alle veiligheids- en social distancing maatregelen kan afhalen.  We voorzien GEEN rijen! 

Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar blijft de huidige afzet- en ophaalregeling bestaan.  Leerlingen betreden de speelplaats via de grote groene poort en spelen in het voor hen voorziene vak.  Aan het einde van de schooldag worden ze onder begeleiding van de leerkrachten naar de kleuterpoort gebracht waar ze, rekening houdend met alle veiligheids- en social distancing maatregelen, afgehaald kunnen worden.  We voorzien GEEN rijen!      

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is belangrijk. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste contactbubbels: de groepen blijven zoveel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar in de klas, de gangen en op de speelplaats.
 • Mondmaskers: de leerlingen zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen. De leerkrachten dragen een mondmasker of face shield.
 • Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De lokalen worden meermaals schoongemaakt.

  Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de correcte ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats!
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

  Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan plaatsen we je kind zoals voorzien in de richtlijnen in een apart lokaal in quarantaine.  We vragen je dan om je kind zo snel mogelijk af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts, die zal beslissen of je kind getest moet worden.

  Wat als u opvang nodig hebt?

  Indien u gebruik wenst te maken van voor- en/of nabewaking (kleuters en lagere school) en/of opvang (kleuters op woensdag en lagere school op momenten dat ze niet op school verwacht worden) dan moet u hiervoor VOORAF inschrijven via onderstaande link:  
  https://docs.google.com/forms/d/1rL72V_bC1R0pIaRVVmFvZqXEuqymmmKMT92Vse_7IGg/edit
   
  U dient per kind een formulier in te vullen. 

Het uitgangspunt van deze regeling is om zoveel mogelijk van onze leerlingen de kans te bieden om nog een paar weken terug naar onze school te komen.  We hebben hierbij rekening moeten houden met de beschikbaarheid van het personeel, de aanwezige infrastructuur en de geldende veiligheidsmaatregelen.  We engageren ons om de maatregelen te blijven opvolgen, onze werking te blijven evalueren (en bijsturen indien mogelijk) en u hierover te blijven informeren!  Zorg ondertussen goed voor jezelf en elkaar en hou het veilig en gezond.

Met vriendelijke groeten,

VERONIQUE VERHEYEN

Directeur

GBS De Knipoog

Schoolstraat 17

2520 Ranst

Tel. 03 475 14 48

directie.gbsranst@ranst.be

Posted in Geen categorie | Comments Off on Update corona: uitbreiding herstart scholen 2/6 (kleuters) en 5/6 (lagere school).

Corona update 24 mei 2020

B- Update corona – uitbreiding herstart school (1)

Posted in Geen categorie | Comments Off on Corona update 24 mei 2020

Kleuterschool: een virtueel kijkje!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Kleuterschool: een virtueel kijkje!

Belangrijk! Vergeet niet vooraf in te schrijven: voor- en/of nabewaking en opvang

Wat als u opvang nodig hebt?

Indien u gebruik wenst te maken van voor- en/of nabewaking en/of opvang tijdens de scholuren en op woensdagnamiddag dan moet u hiervoor VOORAF inschrijven via onderstaande link:   https://docs.google.com/forms/d/18R2rRSNwp4IMwkM8TRB8VVij7tbAmyhDxBa9VIviqro/viewform?edit_requested=true.

U dient per kind een formulier in te vullen.  Voor de periode 15/5 tot en met 29/5, kan u inschrijven tot en met 13 mei.  Vanaf 15 mei zal de voor- en de nabewaking opnieuw aangerekend worden aan de normale tarieven.

Wij vinden de veiligheid van de kinderen erg belangrijk.  Daarom trachten wij maximaal de contactbubbels te vrijwaren. Zeker in de opvang (voor- en nabewaking en opvang tijdens de schooluren en ,op woensdagnamiddag) is dit met de opgelegde maatregelen een zeer moeilijke puzzel. Wij vragen dan ook om je kind enkel naar de opvang te brengen als er echt geen andere oplossing mogelijk is.  Op feestdagen en brugdagen worden kinderen enkel opgevangen mits het voorleggen van een attest. (essentiële beroepen)

Posted in Geen categorie | Comments Off on Belangrijk! Vergeet niet vooraf in te schrijven: voor- en/of nabewaking en opvang

B- Update corona – herstart school (1)

Posted in Geen categorie | Comments Off on

Nieuwe update dd. 5 mei 2020

B- Update corona – 5 mei 2020 (2) (1)

Posted in Geen categorie | Comments Off on Nieuwe update dd. 5 mei 2020

Noodopvang 4 mei t.e.m. 15 mei

Beste ouders,
voor de noodopvang van 4 mei t.e.m. 15 mei vinden jullie hier ook nog eens de link om in te schrijven.
Fijne dag
 
Posted in Geen categorie | Comments Off on Noodopvang 4 mei t.e.m. 15 mei

B- Update corona – 15 mei 2020

Posted in Geen categorie | Comments Off on

Knipooguitdaging van deze week:

Allerliefste leerlingen, de eerste dag ‘preteaching’ zit er op. Het is voor iedereen wat vreemd maar laten we er samen het beste van maken!
Je leert heel wat van de ‘moetjes’ & ‘magjes’ die je van je juf of meester kreeg. Daarnaast doe je in deze bijzondere tijden ongetwijfeld heel wat kennis en vaardigheden op die anders misschien niet aan de orde waren geweest en waar je in de toekomst zeker nog iets aan zal hebben (zelfstandigheid, creativiteit, geduld, flexibiliteit, verdraagzaamheid, solidariteit, respect, ….). Drukke tijden dus.
Daarom willen we (vooral juf Anoesjka en meester David 😜) dit alles graag afwisselen met wat beweging. De gezonde geest in het gezonde lichaam weet je wel….. 😅🤸‍♀️⛹️‍♂️🧘‍♀️🏓⚽️🛹🤹‍♀️🎤.
Geen uitdaging meer per dag maar een lijst (zie bijlage) met verschillende bewegingsideeën om je de hele week fit te houden. Kies elke dag iets (of 2, 3, … dingen) en laat je volledig gaan. Ja, ook voor de juffen en meesters is dit een uitdaging…🤪… Houden jullie ons (foto’s, filmpje, verslagjes, ….) op de hoogte? En veel succes! 💪💪💪

Bewegen De Knipoog

Posted in Geen categorie | Comments Off on Knipooguitdaging van deze week:

Update corona: maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020

Beste ouders,

Zoals we u al lieten weten, heeft de Nationale Veiligheidsraadbeslist om de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot en met zondag 3 mei 2020.

Wat betekent dit concreet voor onze school?

Vanaf maandag 20 april voorzien wij opnieuw noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze noodopvang gaat door in de school.  Iedereen die gebruik wenst te maken van deze opvang (en eventueel voor- en nabewaking), moet zich registreren via bijgevoegde link.  
https://docs.google.com/forms/d/1VBIspuESiq0l1e9dmqq6UX1F7l60y4DiXaIyZbqoEmY/edit

Maandag 20 april start een nieuw trimester.   Spijtig genoeg zullen de lessen niet doorgaan in een ‘echt’ klaslokaal maar zal er vanop afstand nieuwe leerstof worden aangereiktvolgens het principe van preteaching.  Dit betekent dat, zodra de scholen openen, in de klas op deze leerstof zal teruggekomen worden.  Bij het afstandsonderwijs dat we organiseren, is het uitgangspunt van onze school dat we kwaliteitsvol onderwijs willen aanbieden voor AL onze leerlingen.  

Elke juf of meester voorziet lesmateriaal voor alle leerlingen.  Hij/zij zal u verder informeren over wat er precies verwacht wordt en hoe en wanneer u hen kan contacteren voor verdere informatie.  Per graad zullen de klasleerkrachten een vaste dagop school aanwezig zijn.  Er kan dan uitzonderlijk en enkel op afspraak (met respect voor de social distance) individuele begeleiding voorzien worden, als dit echt noodzakelijk moest blijken.  Voor de eerste graad is dit op maandag, de 2de graad op dinsdag en de 3de graad op donderdag.  

Klasleerkrachten voorzien eveneens een weekplanning die u kan helpen bij het verwerken van de leerstof.  Uiteraard kan u deze flexibel hanteren.  Afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en de concentratie- en inspanningsboog van uw kind, is de richtlijn dat er tussen de 1 à 2 uur per dag gewerkt zou moet worden.

Wij beseffen dat er op dit moment heel wat van jullie gevraagd wordt: telewerken, mama, papa, meester of juf zijn, … Bij het samenstellen van de opdrachten hebben we ons daarom aan de richtlijn gehouden om leerstof te voorzien waarbij maximaal 2 uur ondersteuning per week van een ouder zou moeten volstaan.  

Vanaf aanstaande maandag zal er elke dag tussen en 9u en 15u30 iemand op het secretariaat aanwezig zijn.  U kan daar terecht met allerlei vragen.  Ophalen van leermaterialen (als dit werd afgesproken met de klasjuf of – meester) enachtergebleven materialen (bv.  zwemzak, turnzak, …) kan enkel na afspraak op het secretariaat.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen.
De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.  Bovenstaande maatregelen zijn alvast van toepassing tot en met 3 mei 2020.  Tot dan worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Verder hebben de maatregelen als gevolg dat alle meerdaagse uitstappen voor dit schooljaar geschrapt werden.  Ook het schoolfeest dat voorzien was voor 17 mei 2020 wordt, vanuit veiligheidsoverwegingen, geannuleerd.  

Weet, tot slot, dat het niet onze bedoeling is om u dagelijks te overladen met allerlei nieuwe informatie.  We proberen ons te beperken tot een wekelijkse update.  We hopen zelf jullie heel snel terug te zien en appreciëren ondertussen heel erg hard wat jullie allemaal doen!!!  

Zorg goed voor jezelf en elkaar en hou het gezond!

Met vriendelijke groeten,

Veronique Verheyen
Directeur gemeentelijke basisschool De Knipoog
Schoolstraat 17 | 2520 Ranst 
03 475 14 48 | 0492 23 62 42
directie.gbsranst@ranst.be 

Posted in Geen categorie | Comments Off on Update corona: maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020