Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor onze school?  

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zokwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.  

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school?

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen.

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, niet doorgaan We stellen meerdaagse (buitenlandse) excursies uit.Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel doorgaan.

Dit betekent voor onze school dat ALLE schooluitstappen tot en met 31 maart 2020 geschrapt worden met uitzondering van de geplande oudercontacten, het schoolzwemmen en het medisch onderzoek bij de kleuters.

Heel concreet zullen volgende geplande activiteiten dus niet doorgaan!

Vrijdag 13 maart kleuteruitstap kinderboerderij Lier
Maandag 16 maart bezoek bib leerlingen 5de
Dinsdag 17 maart bezoek bib leerlingen 6de
Donderdag 19 maart schoolvoorstelling voor de leerlingen van het 5de en 6de
Donderdag 26 maart bezoek Githo Nijlen leerlingen 5deleerjaar

Vanaf morgen zal ook de ophaalregeling aangepast worden.  Ouders en grootouders wachten buiten tot de leerkrachten de kinderen één voor één naar buiten laten gaan.  Op deze manier kan het ophaalmoment doorgaan in open lucht.  

Mocht en er op basis van bijkomende maartregelen nog andere wijzigingen komen dan houden we u daarvan uiteraard op de hoogte.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht 

Allé scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden.

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Geef tu je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

  Meer informatie? 

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be . 
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Met vriendelijke groeten

Veronique Verheyen

Directeur

Tel: 03 475 14 48

Secretariaat.gbsranst@ranst.be

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.