Update corona: maatregelen verlengd tot en met 3 mei 2020

Beste ouders,

Zoals we u al lieten weten, heeft de Nationale Veiligheidsraadbeslist om de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot en met zondag 3 mei 2020.

Wat betekent dit concreet voor onze school?

Vanaf maandag 20 april voorzien wij opnieuw noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in essentiële beroepen en kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Deze noodopvang gaat door in de school.  Iedereen die gebruik wenst te maken van deze opvang (en eventueel voor- en nabewaking), moet zich registreren via bijgevoegde link.  
https://docs.google.com/forms/d/1VBIspuESiq0l1e9dmqq6UX1F7l60y4DiXaIyZbqoEmY/edit

Maandag 20 april start een nieuw trimester.   Spijtig genoeg zullen de lessen niet doorgaan in een ‘echt’ klaslokaal maar zal er vanop afstand nieuwe leerstof worden aangereiktvolgens het principe van preteaching.  Dit betekent dat, zodra de scholen openen, in de klas op deze leerstof zal teruggekomen worden.  Bij het afstandsonderwijs dat we organiseren, is het uitgangspunt van onze school dat we kwaliteitsvol onderwijs willen aanbieden voor AL onze leerlingen.  

Elke juf of meester voorziet lesmateriaal voor alle leerlingen.  Hij/zij zal u verder informeren over wat er precies verwacht wordt en hoe en wanneer u hen kan contacteren voor verdere informatie.  Per graad zullen de klasleerkrachten een vaste dagop school aanwezig zijn.  Er kan dan uitzonderlijk en enkel op afspraak (met respect voor de social distance) individuele begeleiding voorzien worden, als dit echt noodzakelijk moest blijken.  Voor de eerste graad is dit op maandag, de 2de graad op dinsdag en de 3de graad op donderdag.  

Klasleerkrachten voorzien eveneens een weekplanning die u kan helpen bij het verwerken van de leerstof.  Uiteraard kan u deze flexibel hanteren.  Afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en de concentratie- en inspanningsboog van uw kind, is de richtlijn dat er tussen de 1 à 2 uur per dag gewerkt zou moet worden.

Wij beseffen dat er op dit moment heel wat van jullie gevraagd wordt: telewerken, mama, papa, meester of juf zijn, … Bij het samenstellen van de opdrachten hebben we ons daarom aan de richtlijn gehouden om leerstof te voorzien waarbij maximaal 2 uur ondersteuning per week van een ouder zou moeten volstaan.  

Vanaf aanstaande maandag zal er elke dag tussen en 9u en 15u30 iemand op het secretariaat aanwezig zijn.  U kan daar terecht met allerlei vragen.  Ophalen van leermaterialen (als dit werd afgesproken met de klasjuf of – meester) enachtergebleven materialen (bv.  zwemzak, turnzak, …) kan enkel na afspraak op het secretariaat.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen.
De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.  Bovenstaande maatregelen zijn alvast van toepassing tot en met 3 mei 2020.  Tot dan worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Verder hebben de maatregelen als gevolg dat alle meerdaagse uitstappen voor dit schooljaar geschrapt werden.  Ook het schoolfeest dat voorzien was voor 17 mei 2020 wordt, vanuit veiligheidsoverwegingen, geannuleerd.  

Weet, tot slot, dat het niet onze bedoeling is om u dagelijks te overladen met allerlei nieuwe informatie.  We proberen ons te beperken tot een wekelijkse update.  We hopen zelf jullie heel snel terug te zien en appreciëren ondertussen heel erg hard wat jullie allemaal doen!!!  

Zorg goed voor jezelf en elkaar en hou het gezond!

Met vriendelijke groeten,

Veronique Verheyen
Directeur gemeentelijke basisschool De Knipoog
Schoolstraat 17 | 2520 Ranst 
03 475 14 48 | 0492 23 62 42
directie.gbsranst@ranst.be 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.