Update corona: uitbreiding herstart scholen 2/6 (kleuters) en 5/6 (lagere school).

Beste ouder,  

Zoals u ongetwijfeld al weet, hebben de onderwijsministers van de drie gemeenschappen in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school opgesteld.  Het gaat om een maximumscenario dat onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie geldig is vanaf dinsdag 2 juni voor het kleuteronderwijs en vanaf vrijdag 5 juni (piloot dag) voor het lager onderwijs.

Uiteraard doen we dit met respect voor alle opgelegde veiligheids- en hygiënemaatregelen.  Uitgangspunt blijft hierbij het bewaren van de contactbubbels, de 1,5m afstand tussen personeel en leerlingen en tussen volwassenen onderling en de handhygiëne.  We vinden het ontzettend belangrijk dat deze uitbreiding in alle veiligheid kan gebeuren voor al onze leerlingen en voor al het personeel.  Dat betekent concreet dat voor onze school volgende uitbreiding haalbaar is: 

KLEUTERS:

Alle kleuters kunnen vanaf dinsdag 2 juni herstarten.  We verwachten hen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8u30 tot 14u30.  Elke klasgroep fungeert als contactbubbel.  Binnen deze contactbubbel is social distancing niet langer noodzakelijk. 

LAGERE SCHOOL:

Vrijdag 5 juni houden we een proefdag met de leerlingen van het 1ste en het 6de (die het al gewoon zijn) en een deel van de leerlingen van het derde, vierde en vijfde.  Vanaf maandag 8 juni starten alle leerlingen van de school terug op volgens bijgevoegd schema. (zie bijlage) Lesrooster juni 2020 (3)

Leerjaar – groep Startdatum Wanneer op school
Kleuters   2/6/2020 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 14u30
Lagere school Tot en met donderdag 4/6/2020 Huidige regeling blijft van toepassing. 
  Vanaf vrijdag 5/6/2020 ALLE leerlingen worden op school verwacht volgens bijgevoegd schema.

Voor alle leerlingen worden afwezigheden geregistreerd. 

Iedereen ontvangt voor 5 juni nog concrete en gedetailleerde informatie via de klasjuf/klasmeester.  In het kader van de veiligheid hanteren we alternerende start-, speel-, eet- en einduren. 

We verwachten dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zelfstandig van en naar school komen.  Gelieve de starturen te respecteren en maximaal 15 minuten vooraf aanwezig te zijn.  De leerlingen gaan rechtstreeks naar de klas en worden aan het einde van de lesdag door de klasleerkracht tot aan de poort gebracht.  We voorzien GEEN rijen!     

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar gaan via de groene poort eveneens rechtstreeks naar hun klas.  Ook zij worden aan het einde van hun lesdag door de klasleerkracht tot aan de kleuterpoort begeleid waar u ze, rekening houdend met alle veiligheids- en social distancing maatregelen kan afhalen.  We voorzien GEEN rijen! 

Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar blijft de huidige afzet- en ophaalregeling bestaan.  Leerlingen betreden de speelplaats via de grote groene poort en spelen in het voor hen voorziene vak.  Aan het einde van de schooldag worden ze onder begeleiding van de leerkrachten naar de kleuterpoort gebracht waar ze, rekening houdend met alle veiligheids- en social distancing maatregelen, afgehaald kunnen worden.  We voorzien GEEN rijen!      

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is belangrijk. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste contactbubbels: de groepen blijven zoveel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leerkrachten en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar in de klas, de gangen en op de speelplaats.
 • Mondmaskers: de leerlingen zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen. De leerkrachten dragen een mondmasker of face shield.
 • Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De lokalen worden meermaals schoongemaakt.

  Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de correcte ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats!
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

  Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan plaatsen we je kind zoals voorzien in de richtlijnen in een apart lokaal in quarantaine.  We vragen je dan om je kind zo snel mogelijk af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts, die zal beslissen of je kind getest moet worden.

  Wat als u opvang nodig hebt?

  Indien u gebruik wenst te maken van voor- en/of nabewaking (kleuters en lagere school) en/of opvang (kleuters op woensdag en lagere school op momenten dat ze niet op school verwacht worden) dan moet u hiervoor VOORAF inschrijven via onderstaande link:  
  https://docs.google.com/forms/d/1rL72V_bC1R0pIaRVVmFvZqXEuqymmmKMT92Vse_7IGg/edit
   
  U dient per kind een formulier in te vullen. 

Het uitgangspunt van deze regeling is om zoveel mogelijk van onze leerlingen de kans te bieden om nog een paar weken terug naar onze school te komen.  We hebben hierbij rekening moeten houden met de beschikbaarheid van het personeel, de aanwezige infrastructuur en de geldende veiligheidsmaatregelen.  We engageren ons om de maatregelen te blijven opvolgen, onze werking te blijven evalueren (en bijsturen indien mogelijk) en u hierover te blijven informeren!  Zorg ondertussen goed voor jezelf en elkaar en hou het veilig en gezond.

Met vriendelijke groeten,

VERONIQUE VERHEYEN

Directeur

GBS De Knipoog

Schoolstraat 17

2520 Ranst

Tel. 03 475 14 48

directie.gbsranst@ranst.be

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.