Inschrijven en schoolbezoek

INFOMOMENT kleuters en 1ste leerjaar
In de aanloop naar het schooljaar 2019-2020 houden we op donderdag 28 februari 2019  een informatieavond over de kleuterklasjes en het eerste leerjaar. We nodigen hiervoor alle geïnteresseerde ouders uit om 19u00 in onze refter.

Voor instapdata en inschrijvingen van kleuters en inschrijving nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019 zie ook algemeen (hieronder).

OPENDEURDAG
Houden jullie zeker ook 24 februari 2019 vrij in jullie agenda, dan is het immers onze opendeurdag en die is zeker een bezoekje waard! Op die dag zullen de kleuterklasjes en de lagere schoolklassen open zijn van 11u00 tot 14u30 voor een bezoekje!
Er kan op dat moment ook ingeschreven worden.

KIJKAVOND voor kleuters en eerste leerjaar  op het einde van de zomervakantie (datum volgt later).  Kom dan gerust eens een kijkje nemen in deze klasjes en kennismaken met de juffen.

ALGEMEEN
Uiteraard is iedereen steeds welkom op onze school!  Om dit praktisch in goede banen te leiden, kan u het ganse jaar door een afspraak maken voor een schoolbezoek.  Op deze manier krijgt u meer informatie over onze school en kan u, eventueel met uw kind, de klas bezoeken.  U maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03/475 14 48 of secretariaat.gbsranst@ranst.be ) of u neemt contact op met de directie (tel 0492/23 63 42 of directie.gbsranst@ranst.be).  Wij geven u graag meer uitleg over onze visie, de werking en de omgeving van de school!

Voor inschrijvingen dienen we ons te houden aan de wettelijke regels bepaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.  Concreet betekent dit voor onze school dat er een voorrangsregeling geldig is. Vanaf 1 februari kunnen broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen inschrijven en kinderen van personeelsleden.  Vanaf 1 maart kunnen alle kinderen ingeschreven worden voor volgend schooljaar en dit zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is. 

Inschrijven gebeurt aan de hand van een officieel document.  Daarom is het handig dat u de identiteitskaart of ISI+ kaart van uw kind meebrengt. 

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn.   

Voor het schooljaar 2018 – 2019 zijn er nog volgende instapdata:

 •  1 februari 2019 voor iedereen die geboren is voor 2 augustus 2016
 • na krokusvakantie (11 maart 2019) voor iedereen die geboren is voor 12 augustus 2016
 • na de paasvakantie (23 april 2019) voor iedereen die geboren is voor 24 oktober 2016
 • 3 juni 2019 voor iedereen die geboren is voor 4 december 2016

Voor volgende schooljaren zijn volgende data telkens instapmomenten:

 • De eerste schooldag
 • De dag na de herfstvakantie
 • De dag na de kerstvakantie
 • De eerste schooldag van februari
 • De dag na de krokusvakantie
 • De dag na de paasvakantie
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar, kan een kleuter elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan u op volgende website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van uw kind, de instapdatum berekenen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.  Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs.  Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).  Als je kind op 5 jaar instapt, start ook de leerplicht een jaar eerder!  

Ook tijdens de grote vakantie zal er ingeschreven kunnen worden!  In 2019 kan dit van 1/7/2019 t.e.m. 5/7/2019 en van 26/8/2019 t.e.m. 30/8/2019. Dit kan zoals eerder al vermeld op afspraak via het secretariaat of de directie.    (tel 03/475 14 48 of tel 0492/23 63 42 ; secretariaat.gbsranst@ranst.be of directie.gbsranst@ranst.be) 

Comments are closed.