Algemeen

Infoboekje kleuterschool 2020-2021 (versie 15 september 2020)

infobrochure 2020 – 2021

Gemeentelijke Basisschool ‘De Knipoog’
Schoolstraat 17
2520 Ranst
Tel: 03 475 14 48
E-mail: secretariaat.gbsranst@ranst.be
Website: www.glsdeknipoog.be
Facebook: GBS De Knipoog

Directeur: Veronique Verheyen
directie.gbsranst@ranst.be
Tel: 0492 23 63 42

Zorgcoördinator: Cathy Goossens
zorgco.gbsranst@ranst.be
Tel: 0474 29 49 06

Lesuren
Voormiddag:     8.45 uur – 11.55 uur
(Speeltijd:          10.25 uur – 10.40 uur)
Namiddag :       13.15 uur – 15.35 uur
(Speeltijd:          14.30 uur – 14.45 uur)

Woensdag:        8.45 uur – 12.20 uur

Opvang (betalend)
BKO (buitenschoolse kinderopvang)
Tel: 0492/34 40 59
Voorschoolse opvang:   7.30 uur – 8.30 uur
Naschoolse opvang :     15.50 uur – 18.00 uur

Comments are closed.