Inschrijven en schoolbezoek

Inschrijven, schoolbezoek en opendeurmoment. 

INSCHRIJVEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022

GBS De Knipoog is een bewust kleinschalige gemeentelijke school.  Inzake inschrijvingen respecteren we de wettelijke regeling voor scholen met een maximumcapaciteit.  Concreet betekent dit dat er door voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeelsleden) ingeschreven kan worden van 1 tot en met 15 maart 2021. De vrije inschrijvingen starten in onze school op dinsdag 16 maart 2021 om 8u30.  Vanaf dan kan iedereen zich inschrijven tot de maximumcapaciteit bereikt is.  Inschrijvingen gebeuren vanaf die datum in chronologische volgorde tot de maximumcapaciteit bereikt is. Op dezelfde manier worden wachtlijsten aangelegd. 

U hebt er dus alle belang bij om tijdig informatie te verzamelen over de visie, werking en omgeving van onze school zodat u vanaf de dag dat de (vrije) inschrijvingen starten kan beslissen voor de maximumcapaciteit bereikt is. (Want vol = vol). 

SCHOOLBEZOEK

U kan uiteraard het ganse jaar door een afspraak maken voor een individueel bezoek.  Op die manier krijgt u meer informatie over onze school en kan u ze ook bezoeken.  U maakt hiervoor een afspraak via het secretariaat (tel 03/475 14 48 of secretariaat.gbsranst@ranst.be) of u neemt contact op met de directie (tel 0492/23 63 42 of directie.gbsranst@ranst.be). 

In deze coronatijden kunnen deze afspraken enkel buiten de schooluren!  We respecteren daarbij alle veiligheids- en hygiënemaatregelen.  (Bezoeken maximum met 3 personen, mondmaskers zijn verplicht, voldoende afstand houden, handhygiëne, ….)

OPENDEURMOMENT

Instapdata kleuters

Kleuters mogen voor het eerst naar school vanaf de instapdatum nadat ze twee jaar en zes maanden geworden zijn.   

Instapdata kleuters

Voor volgende schooljaren zijn volgende data telkens instapmomenten:

  • De eerste schooldag
  • De dag na de herfstvakantie
  • De dag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari
  • De dag na de krokusvakantie
  • De dag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Vanaf de leeftijd van 3 jaar, kan een kleuter elke dag worden ingeschreven (als er nog plaats is) zonder rekening te houden met de instapdata.

Bij twijfel kan u op volgende website http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/naar-de-kleuterklas, op basis van de geboortedatum van uw kind, de instapdatum berekenen.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.  Uitzonderlijk kan een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar, toch ingeschreven worden in het lager onderwijs.  Hierover kan alleen de klassenraad beslissen en die wint hiervoor advies in bij het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB).  Als je kind op 5 jaar instapt, start ook de leerplicht een jaar eerder!  

 

Comments are closed.